Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 132
Fampanantenan'Iaveh tamin'i Davida, antoky ny toky amin'ny ho avy.

       1Fihirana fiakarana.
Ry Iaveh, tsarovy Davida,
sy ny fahasahiranany rehetra!
       2Izao no fianianana nataony tamin'ny Tompo,
izao no voadiny tamin'ny Maherin'i Jakoba:
       3Tsy hiditra ao an-day fitoerako aho,
na hiakatra eo am-parafara fialako sasatra,
       4na hamela ny masoko hatory,
na ny hodi-masoko ho rendremana akory,
       5mandra-pahitako fitoerana ho an'ny Tompo,
sy fonenana ho an'ny Maherin'i Jakoba.
       6Indro rentsika fa hoe any Efrata izy;
hitantsika tany an-tsahan'i Jaara izy.
       7Andeha ho ao amin'ny tabernaklan'ny Tompo,
miankohofa eo anatrehan'ny lampihazo fitoeran-tongony isika.
       8Mitsang├ána, ry Iaveh, avia eto amin'ny fitoerana fitsaharanao,
hianao sy ny fiaran'ny fiandriananao!
       9Hitafy fahamarinana anie ny mpisoronao,
ary hihoby amim-piravoravoana anie ny mpino anao.
       10Noho ny amin'i Davida mpanomponao,
aza manifika ny tavan'ny Voahosotrao.
       11Iaveh nianiana marina tamin'i Davida,
ka tsy hitsoaka amin'izany:
Ny ateraky ny kibonao,
no hapetrako eo amin'ny seza fiandriananao.
       12Raha tandreman'ny zanakao ny fanekeko,
mbamin'ny didy hampianariko azy,
dia hipetraka mandrakizay,
eo amin'ny seza fiandriananao koa ny zanany.
       13Fa Iaveh efa nifidy an'i Siona,
sy naniry azy ho fonenany.
       14Ity no toerana fitsaharako mandrakizay;
eto no honenako fa efa niriko.
       15Horotsahako fanambinana sesehena ny fivelomany;
hovokisako hanina ny mahantrany.
       16Hotafiko famonjena ny mpisorony;
ary hihoby amim-piravoravoana ny mpino ao.
       17Hohalehibeziko ao ny fahefan'i Davida;
hamboatra fanilo ho an'ny Voahosotro aho.
       18Hofonosiko henatra ny fahavalony,
ary hamirapiratra eo an-kandriny kosa ny satro-boninahiny. >