Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 136
Litania fankalazana ny Mpahary sy Mpanao soa an'Israely.

       1Manomeza voninahitra an'ny Tompo, fa tsara izy,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       2Manomeza voninahitra an'Andriamanitry ny andriamanitra,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       3Manomeza voninahitra ny Tompon'ny tompo,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       4Izay hany mahavita fahagagana lehibe,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       5Izay nanao ny lanitra tamim-pahendrena,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       6Izay namelatra ny tany eo ambonin'ny rano,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       7Izay nanao ireo fahazavana lehibe,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       8Ny masoandro, ho mpanapaka ny andro,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       9Ny volana aman-kintana, ho mpanapaka ny alina,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       10Izay namely ny Ejipsiana tamin'ny voalohan-terany,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       11Nitondra an'Israely hivoaka avy teo aminy,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       12Tamin'ny tànana mahery sy tamin'ny sandry nahinjitra,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       13Izay nampisaraka roa ny ranomasina Mena,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       14Dia nitondra an'Israely namaky teo afovoany,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       15Ary namarina an'i Faraona sy ny tafiny tao amin'ny ranomasina Mena,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       16Izay nitondra ny vahoakany tany an'efitra,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       17Izay namely mpanjaka lehibe,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       18Ary nahafaty mpanjaka mahery,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       19Sehona mpanjakan'ny Amoreana,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       20Sy Oga mpanjakan'i Basàna,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       21Izay nanome ny tanin'ireny, ho lova,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       22Dia ho lovan'Israely mpanompony,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       23Izay nahatsiaro antsika, nony voaetry isika,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       24Ka nanafaka antsika tamin'ny mpampahory antsika,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       25Izay manome hanina ny velona rehetra,
fa mandrakizay ny famindram-pony.
       26Manomeza voninahitra an'Andriamanitry ny lanitra,
fa mandrakizay ny famindram-pony. >