Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 139
Fankalazana ny fahalalan'Andriamanitra tsy misy fetra - Nahoana no fantatr'Andriamanitra, nefa avelany haharitra ihany ny tsy marina?

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Nataon'i Davida.
Iaveh ô, mizaha toetra sy mahalala ahy hianao:
       2fantatrao ny fipetrako sy ny fitsangako;
tsinjovinao ny hevitro mbola lavitra.
       3Hianao mitsirika ahy na mandeha na mandry,
ary mahazatra anao ny làlako rehetra.
       4Ny teny tsy mbola mby eo an-delako aza,
efa fantatrao manontolo sahady, ry Iaveh.
       5Manodidina ahy eo alohako sy eo ivohoko hianao,
ary apetrakao amiko ny tànanao.
       6Fahalalana mahagaga loatra, raha izaho, izany,
ka ambony lavitra noho izay mety ho takatro.
       7Aiza no halehako lavitra ny fanahinao,
aiza no handosirako lavitra ny tavanao?
       8Raha miakatra any an-danitra aho, any hianao,
raha mandry any amin'ny seoly aho, indro ao hianao.
       9Raha maka ny elatry ny maraina aho,
ka mandeha hitoetra any am-paran'ny ranomasina,
       10ny tànanao ihany koa no hitarika ahy any,
ary ny tànanao ankavanana no hihazona ahy.
       11Ka milaza aho hoe: Ny aizina ahay mba hanarona ahy,
ary ny alina no hany fahazavana hanodidina ahy!...
       12Tsy misy maizina ho anao, na ao amin'ny aizina aza,
mamiratra toy ny andro ho anao ny alina,
ary ny aizina toy ny fahazavana.
       13Hianao no namorona ny voako,
sy nanenona ahy tao an-kibon'ineny.
       14Midera anao aho, amin'ny nanaovanao ahy ho zava-boahary mahagaga loatra:
mahagaga ny asanao,
ary mamin'ny fanahiko ny mieky izany.
       15Tsy niafina taminao ny tenako,
tamin'ny namoronana ahy tao amin'ny miafina,
voatenona tamim-pahaizana, tao amin'ny fanambanin'ny tany.
       16Fony zavatra vao torontoronina tsy nisy endrika akory aho no efa hitan'ny masonao,
ary voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa,
ny andro voatendry hiainako,
talohan'ny tsy mbola nisiany akory.
       17Ry Andriamanitra ô, mahafinaritra loatra lahy ny hevitrao!
Endrey, izany hamaroany!
       18Raha manisa azy aho, mihoatra noho ny hamaroan'ny fasika ny isany;
nony mifoha aho dia mbola eo aminao ihany!
       19Andriamanitra ô tsy handringana ny ratsy fanahy va hianao?
Mialà amiko hianareo mpandatsa-dra!
       20Fiteny mahameloka no iresahany anao,
manonom-poana ny anaranao ireo fahavalonao ireo.
       21Ry Iaveh , tsy tokony hataoko va ny mankahala izay mankahala anao,
sy manao ho zava-betaveta an'ireo mitsangan-kanohitra anao?
       22Halako dia halako tanteraka tokoa ireny,
fahavaloko izy ireny, raha izaho.
       23Zahao toetra aho, Andriamanitra ô, ka fantaro ny foko;
tsapao aho, ka fantaro ny hevitro!
       24Jereo raha eo amin'ny làlan-dratsy aho,
dia tariho eo amin'ny làlana mandrakizay. >