Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 144
Efa namonjy ny vahoakany tamin'ny fahavalony Iaveh ka angatahina hanome azy fandresena tanteraka - Ny hasambarana amam-panambinana amin'ny andro iadanana.

       1Nataon'i Davida.

Isaraona anie Iaveh vatolampiko,
izay nampianatra ny tànako hiady,
ary ny rantsan-tànako hiantafika.
       2Mpanao soa ahy aman-trano mimandako,
fialofako avo amam-panafaka ahy,
ampingako amam-pialofako,
izay mandamina ny vahoakako hanoa ahy!
       3Iaveh ô, inona moa ny olombelona no mba heverinao,
ny zanak'olombelona, no mba ahinao?
       4Tahaka ny tso-drivotra ihany ny olombelona;
tahaka ny aloka mandalo foana ny androny.
       5Iaveh ô, aondreho ny lanitrao, ka midìna;
tendreo ny tendrombohitra dia aoka hirehitra izy.
       6Aoka hianao hampanjopiaka ny tselatra ka hampiparitaka ny fahavalo;
alefaso ny zana-tsipìkanao, ka ampifanaritaho ireny.
       7Ahinjiro avy any ambony ny tànanao,
ka afaho sy vonjeo aho amin'ny rano be,
amin'ny tànan'ireo tarana-pirenen-kafa,
       8izay mamoaka lainga ny vavany,
ary tànana ankavanana mivadika no tànana ankavanana.
       9Andriamanitra, hihira fihiram-baovao ho anao aho,
hankalaza anao amin'ny valiha tory folo aho.
       10Hianao izay nanome fandresena ny mpanjaka,
sy namonjy an'i Davida mpanomponao amin'ny sabatra mahafaty,
       11dia afaho sy vonjeo aho amin'ny tànan'ireo tarana-pirenen-kafa,
izay mamoaka lainga ny vavany,
ary tànana ankavanana mivadika no tànany ankavanana.
       12Hanahaka ny zanakazo mirobona anie ny zanakay lahy
ka hitombo mandritra ny fahatanorany.
Hanahaka ny andry fehizoro anie ny zanakay vavy,
misy sarin-javatra voasokitra, toy ny amin'ny tempoly!
       13Ho feno mandrakariva anie ny sompitray,
ka ho hipoka vokatra isan-karazany.
Ny ondrinay eny an-tanimbilonay anie
hitombo arivoarivo sy alinalina,
       14ary ny ombinay hahavanona anaka.
Aza misy ao anatin'ny mandanay na fahabangana na fikoizana,
aza misy re eny amin'ny kianjanay anie ny antso vonjy taitra!
       15Sambatra ny firenena, miarana amin'izany zava-tsoa izany.
Sambatra ny firenena manana an'ny Tompo ho Andriamaniny. >