Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 146
Fiderana an'Andriamanitra sy fitokiana ny heriny amam-pamindram-pony.

       1Aleloia
Midera an'ny Tompo, ry fanahiko.
       2Sitrako ny midera an'ny Tompo, amin'ny andro rehetra iainako;
sitrako ny mihira ho an'Andriamanitra raha mbola velona koa aho.
       3Aza mametraka ny fitokianareo amin'ny mpanapaka,
na amin'ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy;
       4fa miala ny fofon'ainy, dia miverina amin'ny vovony izy,
ary amin'izay andro izay ihany dia levona ny hevitra kasainy.
       5Sambatra izay manana ny Andriamanitr'i Jakoba ho famonjena azy
sy mametraka ny fitokiany amin'ny Tompo Andriamaniny.
       6Iaveh nanao ny lanitra sy ny tany,
ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy;
maharitra amin'ny tsy fivadihany izy.
       7Manome rariny an'izay ampahoriana,
manome hanina an'izay noana;
Iaveh manafaka an'izay voababo;
       8Iaveh mampihiratra ny jamba;
Iaveh mampitraka ny mitanondrika;
Iaveh tia ny marina;
       9Iaveh miaro ny mpivahiny;
manohana ny kamboty amam-pitondratena izy;
fa mampiolakolana ny làlan'ny ratsy fanahy kosa.
       10Mpanjaka mandrakizay Iaveh,
Andriamanitrao amin'ny taona mifandimby izy, ry Siona.
Aleloia! >