Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 147
Fiderana an'Iaveh fa ny heriny amam-pamindram-pony miharihary amin'ny zavatra rehetra sy ny tantaran'Israely.

       1Aleloia!
Miderà an'ny Tompo,
fa tsara ny mankalaza ny Andriamanitsika,
fa mamy sy mendrika ny midera azy.
       2Manangana an'i Jerosalema indray Iaveh,
angoniny ireo tafaely avy tamin'Israely.
       3Sitraniny ireo torotoro fo,
ary feheziny ny ferin'izy ireo.
       4Manisa ny isan'ny kintana izy,
ary tononiny samy amin'ny anarany avy izy rehetra.
       5Lehibe ny Tompontsika ary tsy misy fetra ny heriny;
sady tsy manam-petra ny fahalalany.
       6Manati-bonjy ho an'ny manetry tena Iaveh,
fa manetry ny ratsy fanahy amin'ny tany kosa.
       7Manaova hira fisaorana ho an'ny Tompo;
mankalazà ny Andriamanitsika amin'ny harpa!
       8Fa saronany rahona ny lanitra,
ary ny tany amononany ranonorana;
mampaniry ahitra ny tendrombohitra izy.
       9Manome hanina ny biby fiompy,
sy ny zana-goaika mitaraina aminy izy.
       10Tsy ny herin'ny soavaly no ankasitrahany,
na ny tongotr'olombelona no mahafinaritra azy,
       11fa ny fankasitrahan'ny Tompo dia ireo matahotra azy,
ireo manantena ny hatsaram-pony.
       12Ry Jerosalema ô, mankalazà ny Iaveh,
ry Siona ô, miderà ny Andriamanitrao.
       13Fa nohamafisiny ny hidim-bavahadinao,
hasoaviny ny zanakao eo afovoanao.
       14Ataony mandry fahizay ny vava taninao,
vokisany vary tsara indrindra hianao.
       15Mandefa ny teniny ho amin'ny tany izy,
faingana dia faingana no fandehan'ny teniny.
       16Mandatsaka oram-panala, tahaka ny volon'ondry izy,
ary mandraraka fanala tahaka ny lavenona.
       17Atsipiny am-bakivakiny ny vongan-dranomandriny,
ka zovy no mahatoha ny hatsiakany?
       18Mandefa ny teniny izy, dia mampiempo an'ireny,
mampifofofofo ny rivony izy, dia mandriaka ny rano.
       19Izy no nanambara ny teniny tamin'i Jakoba,
sy ny didiny amam-pitsipiny tamin'Israely.
       20Tsy mba nanao toy izany tamin'ny firenena hafa rehetra izy,
ka tsy mahalala ny fitsipiny ireny.
Aleloia! >