Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 148
Hiara-midera an'Andriamanitra anie ny zavatra rehetra any an-danitra sy etý an-tany.

       1Aleloia!
Miderà an'ny Tompo any an-tampon'ny lanitra,
miderà azy any ambony any!
       2Miderà azy hianareo anjeliny rehetra,
miderà azy hianareo tafiny rehetra!
       3Miderà azy ry masoandro amam-bolana;
miderà azy hianareo kintana mamirapiratra rehetra.
       4Miderà azy ry lanitry ny lanitra
ary hianareo rano ambonin'ny lanitra.
       5Aoka hidera ny anaran'ny Tompo ireo:
fa mandidy izy, dia hary izy ireo.
       6Nampitoetra ireo mandrakizay doria izy,
ary nametraka lalàna izay tsy hodikaina.
       7Miderà an'ny Tompo etý an-tany, ry biby goay be anaty ranomasina,
mbaminareo rehetra ranomasin-dehibe,
       8afo aman-kavandra, oram-panala aman'entona,
rivotra mahery izay manatanteraka ny fandaharany,
       9tendrombohitra mbaminareo havoana rehetra,
hazo fihinam-boa mbaminareo havoana sedera rehetra,
       10biby dia amam-biby fiompy isan-karazany;
biby mandady amam-boro-manan'elatra,
       11mpanjakan'ny tany mbamin'ny vahoaka rehetra,
mpanapaka mbaminareo rehetra mpitsara amin'ny tany,
       12zatovolahy sy virjiny tanora,
lahiantitra sy zaza.
       13Aoka hidera ny anaran'ny Tompo izy ireo,
fa ny anarany no hany lehibe,
ny voninahiny dia ambonin'ny lanitra sy ny tany.
       14Nanandratra ny fahefan'ny vahoakany izy,
foto-piderana amin'izay rehetra miraiki-po aminy,
dia amin'ny zanak'Israely firenena akaiky azy.
Aleloia! >