Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 17
Fangatahan'ny olo-marina ho afaka amin'ny fahavalony.

       1Fivavak'i Davida.

Ry Iaveh ô, mandrenesa ny rariny,
henoy ny fitarainako;
atongilano ny sofinao amin'ny fivavahako,
izay tsy aloaky ny molotra misy fitaka.
       2Hivoaka avy amin'ny tavanao anie ny fitsarana ahy;
hijery ny marina anie ny masonao!
       3Hianao efa nizaha toetra ny foko: namangy azy nony alina,
nitsapa ahy tamin'ny memy, fa tsy mahita na inona na inona hianao.
Tsy mifanohitra amin'ny fisainako ny vavako.
       4Ny amin'ny asa fanaon'ny olona dia narahiko ny tenin'ny molotrao,
ka nitandrin-tena tamin'ny làlan'ny mpanao an-keriny aho.
       5Nifikitra tao amin'ny làlanao ny diako;
ary tsy mba nangozohozo ny tongotro.
       6Miantso anao aho, fa mamaly ahy hianao, ry Andriamanitra;
atongilano amiko ny sofinao, ka henoy ny fangatahako.
       7Asehoy ny hatsaram-ponao, hianao izay mamonjy ny mifefy
ao amin'ny tànana ankavanana, tsy ho azon'ny fahavalony.
       8Tandremo tahaka ny anakandriamaso aho;
afeno eo ambanin'ny aloky ny elatrao aho,
       9tsy ho azo henjehin'ny tsy mpivavaka,
sy ny fahavalo tsy tia velona manodidina ahy.
       10Tampenany tsy hidiran'ny indrafo ny fony,
sady miloa-bava manao teny miavonavona izy ireo.
       11Tanahiny hodidininy hatrany izahay,
tsikiloiny hatsingidina amin'ny tany.
       12Mova tsy ny liona lian-te-handrapaka izy,
na ny liona tanora mamitsaka ao amin'ny kirihitr'alany.
       13Mitsangàna, ry Iaveh, mirosoa hitsena azy, ka aripaho izy,
ny sabatrao no aoka hanafaka ny fanahiko amin'ny ratsy fanahy,
       14ny tànanao hanafaka amin'ny olombelona,
dia amin'ny olon'izao tontolo izao
izay mahazo ny anjarany amin'ny fiainana ankehitriny,
izay fenoinao harena ny kibony;
sy vokisanao anaka,
ary mamela ho an'ny zafiny ny ambim-bavany.
       15Fa izaho kosa dia hibanjina ny tavanao amin'ny fananako tsiny;
sy hiala liana mijery ny sarinao amin'ny fifohazako. >