Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 19
Ny voninahitr'Andriamanitra hita amin'ny asany - Ny fahalavorarian'ny lalàny.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. - Tonon-kiran'i Davida.
       2Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra,
ary ny habakabaka manambara ny asan-tànany.
       3Ny andro mitory fiderana amin'ny andro,
ny alina mampandre izany amin'ny alina.
       4Izany tsy mba fiteny, tsy mba teny
izay tsisy haharenesana ny feony:
       5fa mitety ny tany rehetra ny fanenon'ny feony,
ka tonga hatramin'ny faran'ny tany ny fikarantsan'ny feony.
Dia any izy no nanangan-day ho an'ny masoandro.
       6Ary izy io tahaka ny mpampaka-bady mivoaka avy amin'ny trano fandriany
dia miezaka an-kafaliana toy ny olo-mahery fo, hanafaka ny làlan-kalehany.
       7Any amin'ny ila faravodilanitra izy no miala ;
ary any amin'ny ila faravodilanitra vao tapitra ny diany;
tsy misy tsy takatry ny hafanany.
       8Lavorary ny lalàn'ny Tompo,
mamelombelona ny fanahy;
mahatoky ny teny vavolombelon'ny Tompo,
ka mahahendry ny kely saina.
       9Mahitsy ny fandidian'ny Tompo,
ka mahafaly ny fo;
madio ny didin'ny Tompo,
ka mampahazava ny maso.
       10Masina ny fahatahorana an'ny Tompo,
ka maharitra mandrakizay;
marina ny fitsipik'Iaveh,
ka mahitsy avokoa.
       11Sarobidy noho ny volamena ireny,
mihoatra noho ny volamena madio betsaka;
mamy noho ny tantely izy,
mihoatra noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra.
       12Ny mpanomponao koa dia hazavain'ireny;
ary misy valiny lehibe ho an'izay mitandrina azy.
       13Iza moa no mahalala ny faniasiavany?
Mamelà ahy amin'izay tsy fantatro.
       14Arovy amin'ny mpiavonavona koa ny mpanomponao;
aoka tsy hanjaka aminy ireny.
Dia ho lavorary aho, ho madio
amin'ny ota lehibe.
       15Raiso amim-pankasitrahana ny tenin'ny vavako,
mbamin'ny fitiavan'ny foko,
eo anatrehanao, ry Iaveh,
Vatolampiko sy Mpanavotra ahy! >