Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 21
Fisaorana rahefa avy nandresy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. - Salamon'i Davida.
       2Ry Iaveh, mifaly amin'ny herinao ny mpanjaka;
endrey ny haben'ny firavoravoany amin'ny famonjenao!
       3Nomenao azy izay nirin'ny fony,
tsy nolavinao izay nangatahin'ny molony. - Selà.
       4Fa notsenainao fanambinana fatratra izy;
satro-boninahitra volamena madio no nataonao tamin'ny lohany.
       5Nangataka aina taminao izy, ka nomenao azy izany;
dia andro lava sy mandrakizay alaovalo.
       6Noho ny famonjenao dia lehibe ny voninahiny;
nomenao laza amam-pamirapiratana izy.
       7Nataonao fandrotsaham-pitahiana mandrakizay izy;
fenoinao hafaliana eo anatrehan'ny tavanao izy.
       8Fa matoky an'ny Tompo ny mpanjaka,
ka tsy mangozohozo izy noho ny famindram-pon'ny Avo indrindra.
       9Ho azon'ny tànanao ny fahavalonao rehetra, ry mpanjaka,
ho azon'ny tànanao ankavanana izay mankahala anao;
       10hataonao toy ny fatana mirehitra izy,
amin'ny andro hampisehoanao ny tavanao.
Haringan'ny Tompo amin'ny fahatezerany izy ireo,
ary handevona azy ny afo.
       11Hofongoranao eo amin'ny tany ny taranany,
ary eo amin'ny zanak'olombelona ny tamingany.
       12Nanao fiomanana handevona anao izy ireo
namoron-kevi-dratsy, nefa tsy hahefa.
       13Fa hianao kosa no hampiamboho azy;
hikendry ny handriny amin'ny tsipìkanao hianao.
       14Mitsangàna amin'ny herinao, ry Iaveh ô,
te-hihira sy hankalaza ny fahefanao izahay. >