Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 25
Fangatahana ny famelan-keloka amam-piarovan'Andriamanitra.

       1Salamon'i Davida.
ALEPH
Aminao, ry Iaveh, no anandratako ny fanahiko,
ry Andriamanitro ô!
       2BETH
Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho,
aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho!
       3GHIMEL
Tokoa fa tsy hisy ho menatra izay rehetra manantena anao;
izay mivadika foana dia ireo no ho menatra.
       4DALETH
Iaveh ô, ampahafantaro ny làlanao aho;
ampianaro ny sakeli-dàlanao aho.
       5HE
Tariho amin'ny fahamarinanao aho,
VAV
ary ampianaro, fa Andriamanitry ny famonjeko hianao;
hianao no antenaiko mandritra ny andro.
       6ZAIN
Tsarovy ny famindram-ponao, ry Iaveh,
sy ny hatsaram-ponao, fa mandrakizay ireny.
       7HETH
Aza tsarovanao ny fahotan'ny fahatanorako, na ny hadisoako,
fa tsarovy araka ny famindram-ponao aho,
noho ny hatsaram-ponao, ry Iaveh.
       8TETH
Tsara sy mahitsy fo Iaveh;
izany no anoroany làlana ny mpanota.
       9IOD
Mampizotra ny manetry tena amin'ny fahamarinana izy,
mampianatra ny manetry tena ny làlany izy.
       10KAPH
Famindram-po amam-pahamarinana avokoa ny làlan'ny Tompo
amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny didiny.
       11LAMED
Noho ny anaranao, ry Iaveh,
dia hamela ny heloko hianao fa lehibe izy.
       12MEM
Iza no olona matahotra an'ny Tompo?
Hampianarin'ny Tompo azy ny làlana tokony hofidiny.
       13NUN
Mandry amim-piadanana ny fanahiny,
ary hanana ny tany ny taranany.
       14SAMECH
Ny fifankazarana amin'ny Tompo dia anjaran'ny matahotra azy,
hampahafantariny azy ny fanambinana avy amin'ny fanekem-pihavanany.
       15AIN
Mitodika any amin'ny Tompo mandrakariva ny masoko,
fa izy no hanafaka ny tongotro amin'ny fandrika harato.
       16PHE
Jereo aho, ka amindrao fo,
fa manirery aho, ka mahantra.
       17TSADE
Mihalehibe ny fahorian'ny foko,
afaho amin'ny fahaporitako aho!
       18Jereo ny fahoriana amam-pijaliako;
ary avelao ny fahotako rehetra.
       19RESCH
Jereo ity hamaroan'ny fahavaloko,
sy izato halozan'ny fankahalany ahy.
       20SCHIN
Arovy ny fanahiko, ary vonjeo aho;
aoka tsy ho menatra aho, fa hianao no nametrahako ny fitokiako.
       21THAV
Haharo ahy anie ny tsy fananan-tsiny amam-pahitsiana,
fa hianao no antenaiko.
       22Ry Andriamanitra ô,
afaho Israely amin'ny fahoriany rehetra. >