Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 28
Fangatahana fahafahana amin'ny fahavalo.

       1Nataon'i Davida.
Hianao no antsoiko, ry Iaveh ô,
aza manentsin-tadìny amiko, ry vatolampiko,
fandrao raha mangina hianao,
dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho.
       2Henoy ny feon'ny fifonako,
raha mitaraina aminao aho;
raha manandratra ny tànako,
mankany amin'ny fitoeranao masina aho.
       3Aza atao indray mandripaka amin'ny ratsy fanahy aho,
amin'ireo mpamorona heloka,
izay miresaka fihavanana amin'ny namany,
kanjo hasomparana no ao am-pony.
       4Valio araka ny asany ireny, sy araka ny haratsian'ny asa ataony;
valio araka ny vitan'ny tànany izy;
omeo azy ny tamby tandrifin'azy.
       5Fa tsy tandreman'ny sainy ny asan'ny Tompo,
dia ny asan-tànany:
ka horavany kosa fa tsy haoriny izy ireo.
       6Isaorana anie Iaveh,
fa nihaino ny feon'ny fifonako izy.
       7Iaveh no heriko sy ampingako;
izy no nitokian'ny foko.

Efa voavonjy aho.
Ka misomebin-kafaliana ny foko.
Ka hidera azy amin'ny hirako aho.
       8Iaveh no herin'ny vahoakany,
mandam-pamonjena ho an'ny voahosony izy.
       9Vonjeo ny olonao,
ary tahio ny lovanao!
Hianao anie no ho mpiandry azy sy hitondra azy mandrakizay. >