Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 30
Fisaorana noho ny nahafahana tamin'ny loza nanjò.

       1Salamo. Hira amin'ny fitokanana ny trano. Nataon'i Davida.
       2Mankalaza anao aho, ry Iaveh, fa efa nanandratra ahy hianao,
tsy nataonao ho fifalian'ny fahavaloko aho.
       3Iaveh Andriamanitro ô,
nitaraina taminao aho, dia nositraninao.
       4Ry Iaveh ô, nampiakatra ny fanahiko avy any amin'ny Seoly hianao;
nampody ny aiko hianao, nataonao lavitra izay midina any an-davaka aho.
       5Mihirà ho an'ny Tompo hianareo mpiraikitra aminy,
mankalazà ny fahatsiarovana masina azy.
       6Fa indray mipi-maso no aharetan'ny fahatezerany,
ary mandritra ny andro iainana ny fahasoavany;
ny hariva no tonga ny fitomaniana,
ary ny maraina kosa misy ny fifaliana.
       7Hoy aho, raha mbola be ny tokiko:
Tsy hangozohozo mandrakizay aho.
       8Iaveh ô, noho ny fahasoavanao dia nohamafisinao ny tendrombohitro; -
nanafina ny tavanao hianao ka nitebiteby aho.
       9Niantso anao aho, ry Iaveh,
nitaraina tamin'ny Tompo aho:
       10Mampaninona anao moa ny mandatsa-dra ahy,
sy ny mampidina ahy any an-davaka?
Hidera anao va ny vovoka;
hanambara ny fahamarinanao va izy?
       11Mihainoa, ry Iaveh ô, ka iantrao aho;
Iaveh ô, avia hamonjy ahy! -
       12Dia nampody ny fidradradradrako ho fifaliana hianao,
namaha ny lasakako hianao ka nampisikina fifaliana ahy,
       13mba hankalaza anao ny fanahiko ka tsy hangina,
Iaveh Andriamanitro ô, hidera anao mandrakizay aho. >