Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 32
Ny hasambaran'izay voavela heloka.

       1Nataon'i Davida. Fisaintsainana masina.
Sambatra izay voaesotra ny helony,
sy voavela ny fahotany.
       2Sambatra ny olona tsy tànan'ny Tompo heloka,
izay tsy misy fitaka ny fanahiny.
       3Raha mbola nangina aho, nihalany ny taolako rehetra,
tamin'ny fitolokoko isan'andro.
       4Fa nanindry ahy, andro aman'alina, ny tànanao;
nihamaina ny herin'ny aiko tamin'ny hainandro lohataona. - Selà.
       5Nambarako taminao ny fahotako, tsy mba nafeniko ny heloko.
Hoy aho: Hiaiky ny fahadisoako amin'ny Tompo aho,
dia navelanao kosa ny heloky ny fahotako. - Selà.
       6Ka aoka hivavaka aminao ny olona tia vavaka rehetra, amin'ny fotoana mety.
Marina, fa amin'ny fahatondrahan'ny rano be,
dia tsy hahatratra azy izany.
       7Hianao no fialofako; hiaro ahy amin'ny fahoriana hianao,
hodidininao hiram-pamonjena aho. - Selà.
       8Hampianariko sy hasehoko anao izay lalan-kizoranao;
ho mpanolo-tsaina anao aho, sady hitsinjo anao ny masoko.
       9Aza manahaka ny soavaly ama-mole tsy manan-tsaina:
tsy maintsy entina amin'ny vy sakam-bavany amam-damboridy ireny;
fa tsy mety manaiky izy raha tsy izany.
       10Fahoriana be no anjaran'ny ratsy fanahy;
fa fahasoavana kosa no manodidina an'izay matoky an'ny Tompo.
       11Mifalia sy miravoravoa amin'ny Tompo hianareo olo-marina,
Manaova hobin-kafaliana hianareo mahitsy fo rehetra! >