Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 41
Sambatra izay olona be antra - Fitarainan'ny mpanoratra Salamo, ankahalain'ny fahavalony, sy avadiky ny sakaizany.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Salamon'i Davida.
       2Sambatra ny miahy ny mahantra,
fa hovonjen'ny Tompo amin'ny andro fahoriana izy.
       3Harovan'ny Tompo sy hovelominy izy;
dia ho sambatra ambonin'ny tany,
ary tsy mba hatolotrao amin'ny sitra-pon'ny fahavalony.
       4Iaveh hamonjy azy eo am-parafara fijaliany;
havadikao avokoa ny fandriany rehetra eo am-paharariany.
       5Hoy aho: MamindrĂ  fo amiko, ry Iaveh!
sitrano ny fanahiko, fa nanota taminao aho.
       6Fa ny fahavaloko kosa manonona fanozonana ahy:
Rahoviana no ho faty io? Rahoviana no ho very ny anaran'io?
       7Nony mba misy mamangy ahy, lainga no hany avoakany,
faharatsiana no angonin'ny fony;
nony mivoaka avy eo indray izy dia miteny eny ivelany.
       8Mitakoritsika mamely ahy avokoa ny fahavaloko,
Misaina hanisy ratsy ahy izy ireo.
       9Loza tsy azo odiana, hoy izy, no nanjo azy,
indro izy milamaka, dia tsy hiarina intsony.
       10Na dia izay olona sakaizako aza,
izay nitokiako sy nihinana ny haniko,
dia nanangana ny ombalahin-tongony hamely ahy.
       11Fa hianao, ry Iaveh, mamindra fo amiko, areno aho,
dia hamaly azy ireo araka ny tandrifin'azy.
       12Ny hahafantarako fa tia ahy hianao,
dia raha tsy resin'ny fahavaloko aho.
       13Noho ny tsy fananako tsiny dia nanohana ahy hianao,
ary nampitoetra ahy mandrakizay eo anatrehanao.
       14Isaorana anie Iaveh Andriamanitr'Israely,
amin'ny taona mandrakizay rehetra! Amena! Amena! >