Ny Salamo

Toko faha-45

1 Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny lisy. Nataon'ny taranak'i Kore. Hiram-pitiavana.

2 Hira mahafinaritra no miboiboika avy ao am-poko; hoy aho: Ho an'ny mpanjaka anankiray no alahatro! Manahaka ny penina faingam-panoratra ny lelako.

3 Tsara tarehy noho ny zanak'olombelona hianao; feno fahafinaretana ny molotrao, ka noho izany dia notahin'Andriamanitra mandrakizay hianao.

4 Sikino amin'ny sabatrao ny valahanao, ry ilay mahery, tafio ny famirapiratanao amam-piandriananao.

5 Iakaro ny kalesinao, ka mandrosoa amin'ny fiandriananao, mikatroha hiaro ny fahamarinana, ny halemem-panahy, ny rariny; ary ny tànanao ankavanana anie hahavitanao asa mahagaga.

6 Maranitra ny zana-tsipìkanao; firenena maro no ho lavo eo an-tongotrao. - Hotrabaran'ireny ny fon'ny fahavalon'ny mpanjaka.

7 Andriamanitra ô, tafatoetra mandrakizay ny seza fiandrianana; tehim-pahamarinana, ny tehim-panjakanao.

8 Tia ny rariny hianao, fa mankahala ny heloka; ka noho izany, Andriamanitra, Andriamanitrao nanosotra anao tamin'ny diloilom-piravoravoana, mihoatra noho ny namanao.

9 Manitra mira sy aloesy aman-kasa ny fitafianao rehetra; mamalifaly anao ny zava-maneno avy ao an-dapa ivoara.

10 Zanakavavin'Andriamanjaka no isan'ny malalanao; ny mpanjakavavy miravaka volamenan'i Ofira no eo ankavananao.

11 Henoy, anaka, jereo ary mampandria sofina: hadinoy ny firenenao aman-tranon-drainao,

12 dia ho raiki-pitia ny hatsaran-tarehinao ny mpanjaka fa tomponao izy; ka tolory fanajana.

13 Mitondra fanatitra ny zanakavavin'i Tira mbamin'ny manan-karena amin'ny vahoaka, hitady fitia aminao.

14 Feno famirapiratana ny zanakavavin'ny mpanjaka, ao anatin'ny trano: volamena voatenona no itafiany.

15 Miakanjo misoratsoratra izy, no entina ao amin'ny mpanjaka; manaraka azy misy zazavavy namany entina ho ao aminao.

16 Ampandrosoina amim-pifaliana sy firavoravoana izy ireo, dia miditra ao an-dapan'ny mpanjaka.

17 Ny zanakao no hisolo toerana ny rainao; hatsanganao ho mpanapaka amin'ny tany rehetra izy ireo.

18 Hampahatsiaro ny anaranao amin'ny taona rehetra aho; ka hidera anao mandrakizay mandrakizay ny firenena.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.1208