Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 47
Tokony hidera an'Iaveh Andriamanitry ny tany rehetra.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Nataon'ny taranak'i Kore. Salamo.
       2Mitehafa tanana hianareo rehetra, ry vahoaka isany,
miderà an'Andriamanitra amin'ny hobim-pifaliana!
       3Fa avo indrindra Iaveh sy tokony hatahorana,
mpanjaka lehibe amin'ny tany rehetra.
       4Vahoaka no ampanekeny antsika;
firenena no ataony ambanin'ny tongotsika.
       5Nifidy ny lova ho antsika izy,
ny voninahitr'i Jakoba olo-malalany. - Selà.
       6Miakatra ho any amin'ny fitoerana masina ombam-pihobiana Andriamanitra.
Miakatra Tompo omban'ny feon-trompetra.
       7Mihirà ho an'Andriamanitra, mihirà!
Mihirà ho an'ny mpanjakantsika, mihirà!
       8Fa mpanjakan'ny tany rehetra Andriamanitra;
ka mihirà hira fiderana.
       9Manjaka amin'ny firenena Andriamanitra,
mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany masina izy.
       10Ireo mpanapaka ny firenena mivory,
mba ho tonga vahoakan'Andriamanitr'i Abrahama koa izy ireo;
fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany,
voasandratra ambony indrindra izy. >