Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 51
Fifonan'ny fanahy mibebaka.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Salamo nataon'i Davida, 2fony Natàna mpaminany nankao aminy, nony efa nandeha tamin'i Betsabea izy.
       3Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, araka ny fiantranao;
vonoy ny hadisoako, araka ny haben'ny famindram-ponao.
       4Sasao tanteraka aho amin'ny heloko,
ary diovy aho amin'ny fahotako.
       5Fa mihaiky ny hadisoako aho,
ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako.
       6Taminao irery ihany no nanotako;
nanao izay ratsy eo imasonao aho,
mba ho hitan'ny olona fa marina hianao amin'ny teny fitsaranao,
ka tsy manan-tsiny, amin'ny fitsaranao.
       7Indro izaho teraka tamin'ny heloka;
i neny koa torontoronina ahy tamin'ny fahotana.
       8Indro anefa tianao mba ho ao anatin'ny fo ny fahitsiana;
dia ampahafantaro ahy, ato anatiko, ny fahendrena.
       9Diovy amin'ny hisopa aho, dia hadio;
sasao aho, dia ho fotsy noho ny oram-panala.
       10Ampandreneso fifaliana amam-piravoravoana aho,
dia hifaly ny taolana izay efa novakivakinao.
       11Afeno ny tavanao ny fahotako,
ary vonoy avokoa ny heloko.
       12Ry Andriamanitra ô, amorony fo madio aho;
ary fanahy mihenjana no havaozy ato anatiko.
       13Aza ariana lavitra ny tavanao aho;
aza esorina amiko ny fanahinao masina.
       14Ampodio ny fifaliana amin'ny famonjenao,
ary tohany amin'ny fananana fo mazoto aho.
       15Hampianariko ny làlanao, ry zareo mandika azy,
ka hiverina aminao indray ny mpanota.
       16Andriamanitra ô, ry Andriamanitry ny famonjena ahy, afaho amin'ny ra nalatsaka aho,
dia hidera ny fahamarinanao ny vavako.
       17Tompo ô, sokafy ny molotro,
dia hitory ny fiderana anao ny vavako.
       18Tsy sitrakao ny sorona, - fa homeko raha tianao izany; -
tsy mahafaly anao ny sorona dorana.
       19Fa fanahy torotoro no sorona ho an'Andriamanitra;
aza tebahinao, ry Andriamanitra, ny fo torotoro sy malahelo.
       20Manaova soa be ho an'i Siona, araka ny hatsaram-ponao,
atsangano ny mandan'i Jerosalema.
       21Dia hankasitrahanao ny sorom-pahamarinana,
ny sorona dorana ary ny fanatitra lavorary;
ka dia hanaterana ombalahy eo ambonin'ny otelinao. >