Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 53
Hadalana aman-tsazin'ny ratsy fanahy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny feo mitaraina. Hiran'i Davida.
       2Ny adala manao anakampo hoe: Tsy misy Andriamanitra!
Efa simba izy ireo, nanao heloka vetaveta;
tsy misy manao ny tsara na dia iray aza.
       3Mijery ny zanak'olombelona eny an-tampon'ny lanitra, Andriamanitra.
Mba hahita raha misy olona manan-tsaina eny;
na misy olona mitady an'Andriamanitra.
       4Efa nania, efa tonga ratsy avokoa izy,
tsy misy iray akory manao ny tsara,
na dia iray monja ihany aza.
       5Moa tsy manana fahalalana va ry zareo mpanao ratsy?
fa ny vahoakako haniny toy ny fihinan-kanina;
izy ireo tsy miantso an'Andriamanitra akory.
       6Ho tera-kovitra ny tahotra tampoka izy ireo,
tsy misy anefa izay tokony hatahorany,
fa naelin'Andriamanitra ny taolan'izay nitoby hamely anao;
nampahamenatra azy hianao satria efa narian'Andriamanitra izy.
       7Enga anie ka hivoaka avy ao Siona ny famonjena an'Israely!
Amin'ny fampodian'Andriamanitra ireo lasan-ko babo amin'ny vahoakany,
dia hifaly Jakoba, ary hiravoravo Israely. >