Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 55
Aoka ho menatra ny fahavalo aman-tsakaiza manody.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin'ny zava-maneno tendrena. Hiran'i Davida.
       2Henoy ny fivavahako, ry Andriamanitra,
aza iambohoanao ny fitarainako.
       3Henoy aho, ary valio koa!
Efa miriorio be ihany, mitoreo sy mitoloko aho,
       4noho ny fandrahonan'ny fahavalo,
sy ny fampahorian'ny ratsy fanahy;
satria ampidirany loza aho,
ary enjehiny amim-pahatezerana.
       5Ka ny foko mangorohoro ato anatiko;
ny tahotra ny fahafatesana manindry ahy.
       6Ny hovitra amam-badi-po mamely ahy;
ny horohoro koa manarona ahy.
       7Ary hoy aho: Endrey! raha manana elatry ny voromailala mantsy aho,
dia hanidina sy hipetraka amim-piadanana;
       8dia handositra lavitra dia lavitra aho,
ka honina any an'efitra any. - Selà.
       9Hitady fialofana faingana aho,
lavitra ny tafio-drivotra aman-dranonoram-baratra.
       10Tompo ô, aringano izy, ary akoroy ny fiteniny!
fa ao an-tanàna dia heriny sy ady no hitako;
       11Voahodidiny andro aman'alina ny mandany;
ny heloka sy ny fampahoriana no ao afovoany,
       12ny faharatsiana no ao anatiny;
tsy mandao ny kianjany ny famoretana amam-pitaka.
       13Fa tsy mba hoe favahalo akory no manaratsy ahy; raha izany dia zakako ihany;
tsy mba rafilahy no mitsangan-kamely ahy:
raha izany, hiery azy aho.
       14Fa hianao izay nataoko toy ny tenako;
mpanolo-tsaina tsy anafenana aman-tsakaizako.
       15Nifanerasera tamin-pifankahazarana mamy isika;
niara-nandeha tamin'ny maro, ho any an-tranon'Andriamanitra isika.
       16Aoka ho azon'ny fahafatesana tampoka izy ireo,
ka hidina velona any amin'ny Seoly!
Fa ao amin'ny fonenany, ao afovoan'izy ireo, ny hasomparana.
       17Izaho kosa, Andriamanitra no antsoiko,
ary Iaveh no hamonjy ahy.
       18Hariva, maraina, am-pamatonan'andro, mitaraina aho,
mitoloko aho ka handre ny feoko izy.
       19Hanafaka ny fanahiko amin'ny ady amelezany ahy, ho amin'ny fiadanana, izy,
fa maro ry zareo miady amiko.
       20Ho ren'Andriamanitra ka hanetry an'ireny izy,
izay mipetraka mandrakizay ao amin'ny fiketrahany. - Selà.
Satria tsy misy finoana izy ireny,
tsy manana ny tahotra an'Andriamanitra.
       21Maninji-tànana amin'izay mihavana aminy,
mamadika ny fanekeny.
       22Mamy hoatry ny ronono ny teny aloaky ny vavany,
nefa ady no ao am-pony.
Malemy noho ny diloilo ny teniny,
nefa lela sabatra miharihary.
       23Miankìna amin'ny Tompo fa hanohana anao izy;
tsy havelany hangozohozo mandrakariva ny marina.
       24Ary hianao, ry Andriamanitra, dia hampidina azy any an-davaka fahaverezana;
ireo olona mpandatsa-dra sy mpamitaka, tsy hahatratra ny antsasaky ny androny.
Fa ny amiko kosa, dia hianao no ametrahako ny fitokiako. >