Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 56
Fitokian'ny tra-pahoriana.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ilay Voromailala gina any an-tany lavitra. Hiran'i Davida. Fony izy nosamborin'ny Filistina tany Geta.
       2MamindrĂ  fo amiko, ry Andriamanitra, fa milofo mamely ahy ny olona,
miady amiko tontolo andro izy, sady manenjika ahy;
       3mamely ahy tontolo andro ny mpanohitra ahy,
maro izy ireo miandranandrana miady amiko.
       4Rahefa azon-tahotra aza aho, dia mitoky aminao.
       5Amin'ny fanampian'Andriamanitra no iderako ny fahatanterahan'ny teniny.
Andriamanitra no itokiako, ka tsy matahotra na inona inona aho:
Inona no ho efan'ny olona foana amiko?
       6Asiany sain-katezerana mandrakariva ny teniko;
ao amiko no ambetin-keviny rehetra hamerezany ahy.
       7Mioko izy, mametraka mpitsikilo izy, mitsikilo ny diako izy,
satria mikendry ny aiko.
       8He izany heloka mitambesatra aminy, ka aiza no hahafahany indray?
Aringano amin'ny fahatezeranao ireo vahoaka ireo, ry Andriamanitra.
       9Efa voaisanao izay ny dia nirenireneko tamin'ny andro niainako,
efa voangonao an-tsininao hoditra ny ranomasoko;
moa tsy efa voasoratra ao amin'ny bokinao ireny?
       10Ka dia hiamboho ny fahavaloko,
amin'ny andro hiantsoako anao;
fantatro izao, fa momba ahy Andriamanitra.
       11Amin'ny fanampian'Andriamanitra no iderako ny fahatanterahan'ny teniny.
Amin'ny fanampian'ny Tompo no iderako ny fahatanterahan'ny fampanantenany.
       12Andriamanitra no itokiako, ka tsy matahotra na inona na inona aho.
Inona no ho efan'izay olona foana amiko?
       13Ny voady nataoko taminao, ry Andriamanitra, tsy maintsy hoefaiko;
hanatitra sorona fisaorana aminao aho.
       14Fa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana hianao,
- moa va tsy niaro ny tongotro tsy ho solafaka? -
mba handehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona. >