Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 57, 2,3-4,6,11,

       <2Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko,
fa ao aminao no itadiavan'ny fanahiko fiarovana,
amin'ny aloky ny elatrao no iafenako,
mandra-pahalasan'ny loza.
       3Mitaraina amin'Andriamanitra Avo indrindra aho,
ilay Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra ho ahy.
       4Haniraka famonjena avy any an-danitra ho ahy koa izy;
- fanalam-baraka no atolotry ny mpanenjika ahy! - Selà.
Haniraka ny hatsaram-pony amam-pahamarinany Andriamanitra.
       6Misandrata any ambonin'ny lanitra hianao, Andriamanitra ô!
Hamirapiratra ambonin'ny tany rehetra anie ny voninahitrao!
       11Fa mahatakatra ny lanitra ny tsy fivadihanao,
ary mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. >