Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 59
Fangatahana famaizana ny fahavalony.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Hiran'i Davida. Fony Saola naniraka hiambina ny tranony, hamonoany azy.
       2Afaho amin'ny fahavaloko aho, Andriamanitra ô,
arovy tsy ho azon'ireo mpanohitra ahy aho!
       3Afaho amin-dry zareo mpanao ratsy aho,
ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatsa-dra.
       4Fa indro izy manotrika hanala ny aiko;
olona mpanao an-keriny no miray tetika hamely ahy;
na dia tsy meloka aza aho, na dia tsy nanota aza aho, ry Iaveh,
       5na dia tsy manan-tsiny aza aho, dia mirohotra hanotrika izy ireo.
Mifohaza, avia hitsena ahy, sy hijery.
       6Hianao, ry Iaveh, Andriamanitry ny tafika, Andriamanitr'Israely,
mitsangàna hianao, hamay ny firenena rehetra,
ka tsy ananana antra akory ireny mpamadika sy mpanao ratsy! - Selà.
       7Miverina izy ny hariva dia manerona toy ny amboa
mandeha manodidina ny tanàna.
       8Fanalikana no mibasasaka avy ao am-bavany;
sabatra no eo amin'ny molony:
Iza moa no handre? hoy izy.
       9Fa hianao kosa, ry Iaveh, mihomehy azy ireo,
mananihany ny firenena rehetra.
       10Ry heriko, dia hitodika any aminao aho,
fa Andriamanitra no trano mimandako.
       11Ho avy mialoha ahy ilay Andriamanitra manambina ahy,
hampibanjina ahy ny fahavaloko izy.
       12Aza vonoinao ireny, fandrao hadinon'ny vahoakako,
fa ampirenireneo amin'ny herinao izy, dia haongano,
ry Tompo, ampinganay!
       13Manota ny vavany, isaky ny miteny ny molony;
aoka ho voasingotry ny reharehany ny tenany,
noho ny ozona aman-dainga tononiny!
       14Aringano amin'ny hatezeranao izy, aringano tsy ho eo intsony ireny.
Aoka ho fantany fa Andriamanitra no manjaka eo amin'i Jakoba
hatrany amin'ny faran'ny tany. - Selà.
       15Miverina izy ny hariva, dia manerona toy ny amboa
mandeha manodidina ny tanàna.
       16Mirenireny atsy ary, mitady ny rembiny, mitrontrona izy raha tsy voky.
       17Fa izaho kosa hihira ny herinao,
ary hankalaza ny hatsaram-ponao, nony maraina;
satria trano mimandako hianao,
sy fialofako amin'ny andron'ny fahoriako.
       18Ry Heriko ô, hihira ho an'ny voninahitrao aho,
fa trano mimandako Andriamanitra, ilay Andriamanitra manambina ahy. >