Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 6
Ny fanahy mibebaka, mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Amin'ny zava-maneno tendrena. Amin'ny Oktavy. Salamon'i Davida.
       2Iaveh ô, aza sazinao amin'ny fahatezeranao aho,
ary aza faizinao amin'ny fisafoahanao.
       3Mamindra fo, ry Iaveh, fa reraka aho;
sitrano aho, ry Iaveh, fa mangozohozo ny taolako.
       4Mitebiteby loatra ny fanahiko,
fa hianao Iaveh mandra-pahoviana?...
       5Miverena, ry Iaveh, afaho ny fanahiko,
vonjeo aho, noho ny famindram-ponao.
       6Fa ny efa maty tsy mahatsiaro anao intsony,
any amin'ny Seoly zovy no hidera anao?
       7Trotraka aho, azon'ny misento,
ampo-dranomaso isan'alina ny fandriako;
vonton'ny ranomasoko ny farafarako.
       8Lanin'alahelo ny masoko;
efa mason'antitra noho ny ataon'ny mpanenjika ahy rehetra izy.
       9Mialà amiko hianareo mpanao ratsy rehetra,
fa efa ren'ny Tompo ny feon'ny fitomaniako.
       10Efa nohenoin'ny Tompo ny fifonako,
efa raisin'ny Tompo ny fivavahako.
       11Hangaihay sy ho raiki-tahotra ny fahavaloko rehetra;
hihemotra izy, fa safo-kenatra tampoka. >