Ny Salamo

Toko faha-63

1 Salamon'i Davida. Fony izy tany an'efitr'i Joda.

2 Ry Andriamanitra ô, Andriamanitro hianao, mitady anao aho hatramin'ny vao maraina; mangetaheta anao ny fanahiko, manina anao ny nofoko, ao amin'ny tany maina mangentana tsy misy rano.

3 Toy izany no nibanjinako anao tao amin'ny fitoerana masina, mba hahitako ny herinao amam-boninahitrao.

4 Fa tsara lavitra noho ny aina ny fahasoavanao, ka aoka hiventy fankalazana anao ny molotro.

5 Dia hidera anao amin'ny andro rehetra iainako aho, hanandra-tànana amin'ny anaranao.

6 Toy ny voky tsoka sy ny matavy no ahavokisan'ny fanahiko, ka midera anao ny vavako, amin'ny molotro falifaly.

7 Raha mieritreritra anao eo am-pandriako aho, dia any aminao ihany ny saiko mandritra ny fiambenan'alina.

8 Fa hianao no vonjiko, ary eo ambanin'ny aloky ny elatrao no iravoravoako.

9 Tafaraikitra aminao ny fanahiko; manohana ahy ny tànanao ankavanana.

10 Fa izy ireo mitady hanala ny aiko kosa dia hidina any ambanin'ny tany.

11 Hatolotra ho an'ny sabatra, ho rembin'ny amboahaolo.

12 Dia hifaly amin'Andriamanitra ny mpanjaka; ho ravoravo izay rehetra mianiana aminy, satria hakombona ny vavan'ny mpandainga.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0483