Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 72, 1-2,7-8,10-11,12-13,
Fahamarinana, fiadanana, ary fandrosoan'ny fanjakan'ny Mesia.

       1Nataon'i Salomona.
Ry Andriamanitra ô; tolory ny fitsaranao, ny mpanjaka,
ary ny fahamarinanao, ny zanaky ny mpanjaka.
       2Aoka hitondra ny vahoakanao, araka ny rariny,
sy ny mahantranao, araka ny hitsiny!
       7Ka amin'ny androny dia aoka ho finaritra ny olo-marina,
amim-piadanana feno, mandra-pitsahatry ny fisian'ny volana.
       8Hanjaka hatramin'ny ranomasina iray ka hatramin'ny ranomasina hafa izy,
ary hatramin'ny Ony ka hatramin'ny faran'ny tany.
       10Handoa hetra ny mpanjakan'i Tarsisa sy ny nosy;
hanolotra fanatitra ny mpanjakan'i Sabà sy Meroe;
       11hiankohoka eo anatrehany ny mpanjaka rehetra,
hanaiky azy ny firenena rehetra.
       12Fa hanafaka ny mahantra mitaraina aminy izy;
sy ny ory tsy manan-kamonjy akory.
       13Hiantra ny fadiranovana sy ny tsy manana izy,
ary hamonjy ny ain'ny mahantra. >