Ny Salamo

Toko faha-73

1 Salamon'i Asafa. Eny, tsara fo Andriamanitra amin'Israely sy amin'izay madio fo!

2 Kanefa saika nikoy aho, saika nibolisatra ny tongotro.

3 Fa sosotra tamin'ny tsy mpivavaka aho, nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy.

4 Ho azy ireo ny fanaintainana tsy misy mandra-pahafatiny; ny vatany tomady fatratra.

5 Tsy mba niasa amin'izay asa fanaon'ny olona izy, ary tsy mba voadonan-javatra toy ny olon-kafa rehetra.

6 Ka dia rehareha no firaratan'ny vozony, ary halozana no akanjo sarobidy itafiany.

7 Mivoaka heloka avy ao an-kibony, miseho andro ny hevitry ny fony.

8 Mamazivavy izy, miresaka haratsiana sy halozana, manonona teny an'avona.

9 Ny vavany entiny mamely ny lanitra aza, ary ny lelany miasa eto an-tany.

10 Ka tafatodika any aminy ny vahoakako, migoka rano ery izy.

11 Hoy izy: Ahoana no ahafantaran'Andriamanitra? Ahoana no ahalalan'ny Avo Indrindra?

12 Fa izany no toetry ny ratsy fanahy: miadana mandrakariva, mampitombo ny hareny izy.

13 Ka dia foana tsy misy asany ny nitandremako ny foko ho madio; sy ny nanasako ny tànako amin'ny tsy fananan-tsiny,

14 voakapoka mandritra ny andro aho, ary faizana ihany isa-maraina.

15 Raha izay aho no nanao hoe: Te-hiteny toa azy ireo aho, dia ho nivadika tamin'ny taranaky ny zanakao aho.

16 Nandinika hahatakatra izany zavatra izany aho, ka zava-tsarotra tokoa teo imasoko, izany,

17 mandra-pahatafiditro tao amin'ny fitoerana masin'Andriamanitra sy namantatra ny anjara hiafaran'izy ireo.

18 Eny, ampandehaninao eo amin'ny làla-malama ireny, dia alavonao, ka levona foana eo izy.

19 Hià! indray mipi-maso monja lahy, dia rava ireny! Levona terý! Matin-doza mahatsiravina ka tsy hita intsony!

20 Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofy nony mahatsiaro, no androahanao ny fahatsiarovana azy, ry Tompo, rehefa mifoha hianao.

21 Raha lotika ny foko, ka nahatsiaro voatsindrona lalina aho,

22 dia ketrina tsy misy saina intsony aho fa toy ny biby no mitomoetra eo anatrehanao.

23 Ho eo aminao mandrakariva anefa aho, fa efa voahazonao ny tànako ankavanana;

24 hoentinao amin'ny torohevitrao aho, dia horaisinao any amin'ny voninahitra, rehefa afaka izany.

25 Manana an'iza indray moa aho, any an-danitra? Tapi-java nirina aho manana anao eto an-tany.

26 Torana ny nofoko sy ny foko: ny vatolampin'ny foko sy anjarako dia Andriamanitra mandrakizay doria.

27 Indro very kosa izay manalavitra anao; aringanao avokoa izay mivadika aminao.

28 Raha izaho, dia ny miray amin'Andriamanitra no fahasambarako; Iaveh Tompo no anton'ny fitokiako; mba hitoriako ny asanao rehetra.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2023 - page load 0.0237