Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 75
Fiderana an'Andriamanitra, noho izy nampanantena fa hamonjy ny vahoakany, sy hanao fitsarana ny ratsy fanahy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Aza mandrava. Salamon'i Asafa. Fihirana.
       2Midera anao izahay, ry Andriamanitra, midera anao izahay;
akaiky ny anaranao,
mitory ny zava-mahagaga ataonao ny olona.
       3Rehefa tonga ny fotoana,
hitsara marina aho,
       4mihozongozona ny tany mbamin'ny mponina rehetra eo aminy;
izaho kosa dia mampiorina ny andriny. - SelĂ .
       5Hoy aho amin'ny mpirehareha: Aza mirehareha!
ary amin'ny ratsy fanahy: Aza manangan-doha!
       6Aza avo fanangan-doha loatra,
aza miteny an'avonavona be loatra!
       7Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana,
na avy any an'efitry ny tendrombohitra!...
       8Tsia fa Andriamanitra no manao ny fitsarana:
ny iray aetriny, ny iray asandrany.
       9Satria eo an-tanan'ny Tompo misy kapoaka,
ka divay mandroatra miharo zava-manitra no ao.
Dia aidiny izany: eny, hotsentsefiny ny faikan'izany,
hisotro avokoa ny ratsy fanahy amin'ny tany.
       10Fa izaho kosa hitory izany mandrakizay,
hihira fiderana ny Andriamanitr'i Jakoba aho.
       11Ary ny tandroky ny ratsy fanahy rehetra hotapahiko;
fa ny tandroky ny marina kosa hasandratro. >