Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 76
Hira fisaorana, rehefa avy nandresy.

       1Ho an'ny mpampianatra hira. Ampiarahina amin'ny zava-maneno tendrena. Salamon'i Asafa. Fihirana.
       2Nilaza tena teo amin'i Jodà Andriamanitra,
malaza eo amin'Israely ny anarany.
       3Ao Salema ny tabernaklany,
ary ao Siona ny fonenany.
       4Teo izy no nanapatapaka ny tsipìka manelatra,
ny ampinga, ny sabatra, ary ny ady. - Selà.
       5Mamirapiratra hianao, eo amin'ny fiandriananao,
eo an-tendrombohitra iantorahanao amin'ny rembinao.
       6Voababo ireo malaza be herim-po;
renoky ny torimasony izy ireo,
tsy nahay nampiasa ny tanany ireo olo-mahery.
       7Vao nanambana hianao, ry Andriamanitr'i Jakoba,
dia nitsatoka tsy nahahetsika ny kalesy aman-tsoavaly.
       8Eny, mahatahotra hianao!
Iza no mahajanona eo anatrehanao, raha mipoaka ny hatezeranao!
       9Namoaka didim-pitsarana avy any an-tampon'ny lanitra hianao;
nihorohoro sy nangina ny tany,
       10nony nitsangana hitsara Andriamanitra;
sy hamonjy ny olo-mahantra rehetra amin'ny tany. - Selà.
       11Ka dia hody voninahitra ny fisafoaky ny olombelona,
sy ny sisam-pahatezerany.
       12Manaova voady hianareo, ka efao amin'ny Tompo Andriamanitra izany,
aoka hitondra fanatitra ho an'Andriamanitra mahatahotra, izay rehetra manodidina azy.
       13Manongana ny reharehan'ny manam-pahefana izy,
ary mahatahotra ny mpanjakan'ny tany. >