Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 77
Azom-pahoriana lehibe ny mpamorona Salamo ka manamafy ny fitokiany amin'ny fampahatsiarovana ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny nivoahana tany Ejipta.

       1Ho an'ny mpampianatra hira... Iditona. Salamon'i Asafa.
       2Miakatra ho any amin'Andriamanitra ny feoko, ka mitaraina aho;
Miakatra ho any amin'Andriamanitra ny feoko: aoka hihaino ahy anie izy.
       3Mitady ny Tompo, amin'ny andron'ny fahoriako aho;
manandra-tànana tsy mety vizana aho, nony alina;
lavin'ny fanahiko avokoa ny fampiononana.
       4Mahatsiaro an'Andriamanitra aho, dia misento;
mieritreritra aho dia reraka ny fanahiko. - Selà.
       5Hazoninao misokatra ny hodi-masoko;
ary tsy mahateny aho, azon'ny tebitebiko;
       6ka eritreretiko izany andro taloha,
mbamin'ny taona fahizany.
       7Tsaroako ny hirako tamin'ny alina;
dia mandinidinika ao am-poko aho,
ary hoy ny fanontanian'ny saiko:
       8Dia hanary mandrakizay ve ny Tompo,
dia tsy hankasitraka intsony ve izy?
       9Tapitra mandrakizay va ny famindram-pony?
Tapaka teo va ny fampanantenany momba ny taona ho avy?
       10Hadinon'Andriamanitra va ny famindram-pony:
Notsoahany noho ny fahatezerany va ny indrafony? - Selà.
       11Hoy aho: Izao no dia mankararirary ahy:
niova ny tànana ankavanan'Andriamanitra!
       12Te-hampahatsiaro ny asan'ny Tompo aho
fa mahatsiahy ny asanao mahagaga fahiny.
       13Tiako ny mieritreritra ny asanao rehetra,
sy mandinika ny zava-dehibe nataonao.
       14Andriamanitra ô, masina ny làlanao,
zovy moa no Andriamanitra lehibe tahaka ny Andriamanitsika.
       15Hianao no Andriamanitra mahavita fahagagana,
naneho ny herinao tamin'ny firenena hianao.
       16Navotanao tamin'ny sandrinao ny vahoakanao,
dia ny taranak'i Jakoba sy Josefa. - Selà.
       17Nahita anao ny rano, ry Andriamanitra ô,
nahita anao ny rano dia nangovitra;
nihovitrovitra ny hantsana.
       18Nandatsaka ny ranony ny rahona,
nikotrokotroka ny feon'ny rahona,
dia nifanaretsaka hatraiza hatraiza ny zana-tsipìkanao.
       19Nanakoako tao amin'ny tadio ny varatrao,
nanazava izao tontolo izao ny tsela-baratra;
nihorin-koditra sy nihorohoro ny tany.
       20Làlana nalehanao ny ranomasina,
sakeli-dàlana nombanao ny ranobe,
ka tsy nisy nahafantarana ny dianao.
       21Nitondra ny vahoakanao, toy ny biby fiompy, hianao
tamin'ny tànan'i Moizy sy Aarona. >