Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 79, 1b-2,3-5,8,9,
Andriamanitra anie hamindra fo amin'ny tempoliny masina.

       1Salamon'i Asafa.

Ry Andriamanitra ô, ibosesehan'ny firenena ny lovanao,
ka ny tempolinao masina nolotoiny;
Jerosalema nataony ho korontam-bato;
       2Ny fatin'ny mpanomponao, natolony hohanin'ny voromanidina,
ary ny nofon'ny mpino anao ho an'ny bibin'ny tany.
       3Nataony nandriaka, hoatra ny rano, ny rany,
manodidina an'i Jerosalema,
sady tsy nisy olona handevina azy ireo akory!
       4Tonga fandatsan'ny mpifanakaiky aminay izahay,
sady fihomehy amam-paneson'ny manodidina anay.
       5Mandra-pahoviana, ry Iaveh, no hisafoaka hanontolo fo hianao,
sy hirehetan'ny hatezeranao hoatra ny afo?
       8Aza dia tsarovana aminay ny heloky ny razanay,
ary aoka ho avy faingana hitsena anay ny fiantranao,
fa mihoa-pampana ny fahorianay.
       9Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay, noho ny voninahitry ny anaranao,
afaho izahay, ary avelao ny helokay, noho ny anaranao. >