Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 88
Vavaky ny tra-pahoriana, nilaozan'ny sakaizany.

       1Fihirana. Salamon'ny zanak'i Kore. Ho an'ny mpampianatra hira. Hiraina amin'ny feo mitaraina. Fihiranan'i Hemàna, Ezrahita,
       2Ry Iaveh, Andriamanitry ny famonjena ahy ô
raha mitaraina eo anatrehanao amin'ny alina aho,
       3aoka ho tonga eo anatrehanao ny fivavahako,
henoy ny fitarainako!
       4Fa vontom-pahoriana ny fanahiko,
ary mipaka amin'ny Seoly ny aiko.
       5Natao anisan'izay midina any an-davaka aho,
tahaka ny olona efa lany hery.
       6Tahaka ny nafoy eny amin'ny maty aho,
tahaka ny faty miampatra ao am-pasana,
izay efa tsy tsaroana intsony,
sy efa voaesotra eo an-tànanao!
       7Natsipinao ho ao amin'ny vody lavaka aho,
anatin'ny aizina sy ny hantsana.
       8Manindry ahy ny hatezeranao,
azeranao amiko ny alon-dranonao rehetra. - Selà.
       9Nampanalavirinao ahy ny sakaizako;
nataonao zavatra fankahalan'izy ireo aho.
Voahiboka tsy afa-mivoaka aho.
       10Mihalevona azon'ny fijaliana ny masoko.
Miantso anao tontolo andro aho, ry Tompo o,
manandra-tanana aminao aho.
       11Ny maty va no hanaovanao fahagagana;
sa ny ambiroa no hitsangan-kidera anao? - Selà.
       12Hotorina any am-pasana va ny hatsaram-ponao,
ary any amin'ny hantsana, ny fahamarinanao?
       13Ho fantatra any amin'ny tanin'ny aizina va ny fahagaganao,
ary any amin'ny tany fanadinoana, ny fahamarinanao?
       14Indro aho mitaraina aminao, ry Iaveh ô.
Vao maraina dia efa miroso ho eo anatrehanao ny fivavahako.
       15Ry Iaveh ô, nahoana no manary ny fanahiko hianao,
sy manafina ny tavanao amiko?
       16Ory sy efa ho faty hatramin'ny fahatanorako aho,
tsy fantatro izay hataoko, itambesaran'ny fampitahoranao.
       17Ny hatezeranao manafotra ahy,
ny fampitahoranao mandreraka ahy.
       18Tahaka ny rano tondraka, dia manodidina ahy tontolo andro izany,
miara-mitangorona amiko avokoa izany.
       19Nampanalavirinao ahy ny havana aman-tsakaizako;
ny aizina ao am-pasana no namako. >