Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 96
Fiderana sy fanomezam-boninahitra miara-be an'Iaveh, izay ho avy hitsara ny tany.

       1Mihirà fihiram-baovao ho an'ny Tompo!
Mihirà ho an'ny Tompo hianareo monina amin'ny tany rehetra.
       2Mihirà ho an'ny Tompo, misaora ny anarany.
Lazao isan'andro ny famonjeny,
       3ambarao amin'ny firenena ny voninahiny,
ary amin'ny firenena rehetra ny fahagagany.
       4Fa lehibe Iaveh sy mendrika ny fiderana rehetra,
mahatahotra mihoatra noho izay andriamanitra rehetra izy,
       5fa tsinontsinona avokoa ny andriamanitry ny firenena.
Fa Iaveh no nanao ny lanitra.
       6Manoloana azy ny famirapiratana amam-pahalehibiazana;
ao amin'ny fitoerany masina ny hery amam-piandrianana.
       7Manomeza an'ny Tompo, ry fokom-pirenena rehetra,
manomeza voninahitra amam-pahefana an'ny Tompo.
       8Omeo an'ny Tompo ny voninahitra mendrika ny anarany.
Mitondra ny fanatitra, ka mankanesa eo an-kianjany.
       9Miankohofa eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fanamiana masina,
mangovita eo anatrehany hianareo monina amin'ny tany rehetra!
       10Lazao eo amin'ny firenena hoe: ny Tompo no mpanjaka;
ka hitoetra sy tsy hietsiketsika izao tontolo izao;
hitsara ny vahoaka araka ny rariny izy,
       11Aoka hifaly ny lanitra,
sy hiravoravo ny tany.
Aoka hisebiseby ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy;
       12aoka ho miramirana ny saha mbamin'izay rehetra ao aminy,
aoka hihoby ny hazo rehetra any an'ala,
       13eo anatrehan'ny Tompo fa avy izy.
Avy hitsara ny tany izy; hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy,
ary ny firenena, araka ny fahamarinany. >