Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Ny Salamo

Salamo toko 97
Fandresen'Iaveh ny sampy - Fiarovany ny mpanompony.

       1Mpanjaka Iaveh: aoka hifaly ny tany;
Aoka hiravoravo ny nosy maro!
       2Rahona aman'aloka no manodidina azy,
rariny sy hitsiny no iorenan'ny seza fiandrianany.
       3Afo no mandroso eo alohany,
sady mandevona ny fahavalony manodidina.
       4Mahazava izao tontolo izao ny tselany,
mahita izany ny tany ka mipararetra.
       5Miempo hoatry ny savoka ny tendrombohitra eo anatrehan'ny Tompo,
dia eo anatrehan'ny Tompon'ny tany rehetra.
       6Ny lanitra mitory ny fahamarinany,
ary ny firenena rehetra mibanjina ny voninahiny.
       7Hangaihay izay rehetra mivavaka amin'ny sarin-javatra,
izay mirehareha amin'ny sampiny.
Hiankohoka eo anatrehany ny andriamanitra rehetra.
       8Nandre Siona, ka nifaly;
niravoravo ireo zanakavavin'i Jodà.
       9satria hianao, ry Iaveh, no Avo Indrindra ambonin'ny tany rehetra;
hianao dia tafasandratra indrindra ambonin'ny andriamanitra rehetra.
       10Mankahala ny ratsy, hianareo izay tia an'ny Tompo;
miaro ny fanahin'ny mpino azy izy,
dia manafaka azy amin'ny tanan'ny ratsy fanahy.
       11Afafy ho an'ny marina ny fahazavana,
ary ho an'ny mahitsy fo ny fifaliana.
       12Mifalia amin'ny Tompo ry olo-marina,
ary manomeza voninahitra ny anarany masina. >