Bokin'i Sofonia

Toko faha-2

1 Mitombena saina, mieritrereta ao anatinareo, ry karazan'olona lany henatra,

2 alohan'ny hiterahan'ny didy sy hihelenan'ny andro toy ny mololo; alohan'ny hiharan'ny firehitry ny fahatezeran'ny Tompo aminareo, alohan'ny hidonan'ny andron'ny fahaviniran'ny Tompo aminareo.

3 Mitadiava an'ny Tompo, hianareo manetry tena rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny lalàny; katsaho ny fahamarinana, katsaho ny fanetren-tena. Ho tafahaloka angamba hianareo amin'ny andron'ny fahatezeran'ny Tompo!

4 Fa Gaza, hafoy; Askalona, hanjary efitra; Azota horoahina mitataovovonana; ary Akarona hofongorana.

5 Loza ho an'ny mponina any amin'ny faritanin'ny ranomasina, dia ny firenenan'ny Kretoa! Efa voatonona ny tenin'ny Tompo mamely anareo ry Kanaana, tanin'ny Filistina: Ary haringako hianao ka tsy hisy mponina sisa eo aminao intsony.

6 Ny faritanin'ny ranomasina hanjary tany fiandrasan'ondry sy zohin'ny mpiandry ondry, ary valan'ondry.

7 Ho faritany ho an'ny sisa amin'ny taranak'i Jodà izany, hiandry ny ondriny eo izy; dia handry ao amin'ny tranon'i Askalona nony hariva, fa hamangy sy hanangana azy indray Iaveh Andriamaniny.

8 Reko avokoa ny fanevatevan'i Moaba sy ny fanaratsian'ny taranak'i Ammona, izay nanevateva ny vahoakako, sy nitatra nibohy taminy teny amin'ny sisin-taniny.

9 Ka noho izany dia velona aho, - teny marin'ny Tompon'ny tafika, Andriamanitr'Israely: Moaba hanahaka an'i Sodoma; ary ny taranak'i Ammona ho tahaka an'i Gomora: fitoerana nafoy ho an'ny amiana sy tany ihadian-tsira, ho efitra mandrakizay. Izay sisa amin'ny vahoakako hambabo azy, ary izay tavela amin'ny fireneko no hahazo azy ho lovany.

10 Izany no hihatra aminy dia noho ny avonavony, satria naneso sy niangiangy tamin'ny vahoakan'ny Tompon'ny tafika.

11 Ho fampatahorana mafy ho azy Iaveh, fa hofoanany ireo andriamanitra rehetra ambonin'ny tany; ary hiankohoka eo anatrehany samy any amin'izay misy azy avy, ny mponina amin'ny nosim-pirenena rehetra.

12 Hianareo koa, ry Etiopiana!.. Ho voatrobaky ny sabatro izy ireo.

13 Haninji-tànana hamely ny avaratra koa izy, handringana an'i Asora, ary hahalao an'i Niniva, ka hahatonga azy ho karankaina toy ny efitra.

14 Eo afovoany no handrian'ny biby fiompy ny biby isan-karazany; na sama sy ny sokina avy no haka fonenana any amin'ny loha andriny; hisy feo mihira ho re eny ambaravarankely; ary fandravana no ho eo an-tokonana, fa efa nendahana ny peta-kazo sedera.

15 Io no ilay tanàna niravoravo, nipetraka amin-toky nanao anakampo hoe: Izaho, ary tsy misy hafa-tsy izaho! Ahoana no nanjariany ho efitra, sy fonenan'ny biby! Na iza na iza handia azy, dia hisitrisitry sy hanifikifi-tànana.

© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0561