Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'i Tito

Tito toko 2
Ny tokony hataon'ny anti-panahy sy ny tanora fanahy - Ny adidin'ny mpanompo - Ny mpanompon'Andriamanitra.

       1Fa hianao kosa, milazĂ  izay mety araka ny fampianarana marina; 2amin'ny lehilahy lehibe, mba hahalala onony, mendrika, malina, mijoro tsara amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana ary amin'ny fandeferana; 3amin'ny vehivavy lehibe kosa, mba hiseho maotona sy masina, tsy mpanendrikendrika, tsy andevozin'ny divay be, fa mpampianatra ny zavatra tsara, 4mba ho afa-manoro ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny aman-janany, 5hahonon-tena, ho madio fitondran-tena, hikarakara ny tokan-tranony, halemy fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenan-dratsy ny tenin'Andriamanitra. 6Amporisiho toy izany koa ny tovolahy mba ho hendry, 7ka ny tenanao no misehoa ho fakan-tahaka ny asa tsara rehetra amin'ny zavatra rehetra; aoka ny fampianaranao ho madio, maotona, 8marina, ary tsy manan-tsiny, mba ho menatra ny mpanohitra antsika, fa tsy hahita kilema hanesoana antsika.
       9Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony, hanao izay mahafaly azy amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly foana, 10tsy hangala-tety, fa hiseho ho olo-mahatoky tokoa, mba hahazo voninahitra amin'ny zavatra rehetra ny fampianaran'Andriamanitra, Mpamonjy antsika.
       11Fa efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra, loharanom-pamonjena ho an'ny olona rehetra, 12mampianatra antsika hamela ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, fa ho velona amin'ity fiainana ity manana ny toetr'olona mahalala onony, marina, tia vavaka, 13miandry ny fahasambarana antenaintsika sy ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sy Mpamonjy antsika, dia Jesoa-Kristy, 14izay nanolo-tena ho antsika mba hanavotra antsika ho afaka amin'ny ota rehetra, sy hanadiovany ho an'ny tenany ny vahoaka izay ho azy tokoa sady fatra-pitia ny asa soa rehetra. 15Izany no tsy maintsy hotorinao sy hamporisihanao ary hananaranao amim-pahefana lehibe. Aza avela hisy olona maneso anao. >