Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Tobia

Tobia toko 10
Velona ahiahy ny ray aman-drenin'i Tobia - Ny niaingan'i Tobia sy Sarà - Fara hafatr'i Ragoela.

       1Nony mbola nahemotremotr'i Tobia ny fiaingany, azon'ny fampakaram-bady, dia velona ahiahy erý Tobia rainy: Avy amin'inona, hoy izy anankampo, no tratr'ela ny zanako? Inona no antony mitana azy amin'izany tany izany? 2Dia ho faty ve Gabelosa ka tsy misy olona handraisany ny vola? 3Izay dia tonga velona mafy ny alahelon'izy sy Anna vadiny, ka rafitra niara-nitomany teo izy ireo, noho ity zanany tsy tafaverina tao aminy tamin'ny fotoana voatondro. 4Reniny indrindra no namarin-dranomaso tsy an-kijanona nanao hoe: Indrisy! indrisy! anaka, inona foana re no nahirahanay anao any lavitra any, nefa hianao no fahazavan'ny masonay, tohan'ny fahanteranay, fanalana alahelonay amin'ny andro iainanay, ary hianteheranay tsy hahafaty maso anay. 5Nanana ny zavatra rehetra izahay raha nanana anao irery, ka tsy tokony ho nataonay lavitra anay hianao. 6Ary hoy Tobia taminy: Aoka izay ny fitarainanao ary aza miahiahy, fa salama tsara ny zanatsika, sady olona tena mahatoky ilay nampandehanintsika hiaraka aminy iny. 7Tsy azo nampanginina anefa ravehivavy; mivoaka ny trano izy isan'andro izao, mijery atsý sy arý, mankamin'ny lalana rehetra izay azo ampoizina hiverenany, mba hahatazanany azy lavidavitra ahay raha azo atao.
       8Ragoela anefa nilaza tamin'ny vinantony hoe: Mijanòna eto, fa haniraka ho any amin'i Tobia rainao aho, hilaza ny fahasalamanao. 9Namaly azy Tobia nanao hoe: Fantatro fa efa manisa andro ihany idada sy ineny, ka manahy ery ny fanahiny ao anatiny. 10Mbola niangavy fatratra tamin'i Tobia ihany indray anefa izy, fa tsy nisy neken'io izay nataony antony, ka natolony azy Sarà, mbamin'ny antsasak'izay nananany rehetra, na ankizilahy, na ankizivavy, na vola izay nananany be, dia navelany handeha izy, salama tsara sy feno hafaliana, nataony hoe: 11Ho eny amin'ny làlana alehanareo anie ny anjely masin'ny Tompo, ka hitari-dàlana anareo mandra-pahatonganareo soa aman-tsara any aminareo; hiadana tsara anie no aoka hahitanareo ny zavatra rehetra any amin-dray aman-dreninareo, ary hahita ny zanakareo alohan'ny hahafatesako anie ny masoko. 12Dia nalain-drainy sy reniny ity zanany vavy ka norohany, dia navelany handeha, 13rahefa avy nohafatrafarany tsara hanaja rafozana, ho tia vady, ho tsara fitondra fianakaviana, hizaka tokan-trano, ary hitahiry tena tsy hanan-tsiny. >