Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Tobia

Tobia toko 9
Ny anjely Rafaela irery no mandeha mandray ny vola teny amin'i Gabelosa sy mitondra azy ho any amin'ny fampakaram-badin'i Tobia.

       1Ary tamin'izay dia nantsoin'i Tobia ho any aminy ity Anjely nataony ho olombelona ihany, ka hoy izy taminy: Ry Azariasa rahalahiko, masìna hianao, henoy kely ny teniko; 2na dia hanolo-tena ho andevonao aza aho, mbola tsy ho ampy fankasitrahana ny fikarakarana rehetra nataonao. 3Kanefa ity mbola misy zavatra anankiray angatahiko aminao koa: Makà biby mpitondra entana sy mpanompo koa, ka mandehana mankany amin'i Gabelosa, any Ragesa, tanànan'ny Meda; avereno aminy ity sorany ity, dia raiso ny vola any aminy, ary angataho izy ho aty amin'ny fampakaram-badiko. 4Satria ny tenanao mahalala fa isain'i dada ny andro, ka na tratra aoriana indray andro monja aza aho, dia vonton'alahelo ny fony. 5Hitanao ihany koa anefa, ilay nataon-dRagoela niangavy mafy tamiko hijanona eto, ka tsy mahay mandà ny fiangaviany aho.
       6Dia naka efa-dahy tamin'ny mpanompon-dRagoela Rafaela, sy rameva roa, ka nankany Ragesa, tanànan'ny Meda. Nony nahita an'i Gabelosa izy, naveriny taminy ny taratasiny dia noraisiny avokoa ny vola; 7ary nony efa notantarainy taminy avokoa ny zavatra rehetra tonga tamin'i Tobia, zanak'i Tobia, dia nitondra azy izy hiarak'aminy ho any amin'ny fampakaram-bady. 8Nony niditra tao an-traon-dRagoela Gabelosa, indro eo am-pihinanana Tobia, ka nitsangana niaraka tamin'izay ity, dia nifanoroka teo izy ireo, ary nitomany Gabelosa vao nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: 9Hotahin'Andriamanitr'Israely anie hianao, fa zanak'olona tsara fanahy loatra, marina sy matahotra an'Andriamanitra ary manao fiantrana betsaka. 10Hitsororoka ho amin'ivadinao sy ireo ray aman-dreninareo koa anie ny fitahiana. 11Ho hitanareo anie ny zanakareo, sy ny zanaky ny zanakareo, hatramin'ny taranaka fahatelo sy fahefatra. Ary ny taranakareo anie hotahin'Andriamanitr'Israely izay manjaka amin'ny taona mandrakizay. 12Niara-namaly hoe: Amena, izay rehetra teo, vao nipetraka hihinana, ary tamim-pahatahorana an'Andriamanitra no nanaovany ny fanasan'ny fampakaram-bady. >