Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Bokin'i Zakaria

Zakaria toko 13
Tsy misy sampy intsony na mpaminany sandoka - Voakapoka ny mpiandry.

       1Amin'izany andro izany, hisy loharano hisokatra,
ho an'ny taranak'i Davida sy ny mponina ao Jerosalema,
hanasa ny fahotana amam-pahalotoana.
       2Ary hisy zavatra toy izao amin'izany andro izany,
- teny marin'ny Tompon'ny tafika:
Hofoanako amin'ny tany ny anaran-tsampy,
ka tsy hotononina intsony izany;
ary hesoriko amin'ny tany koa
ny mpaminany mbamin'ny fanahim-pahalotoana.
       3Ary raha misy mbola maminany ihany,
dia hilazan'ny ray aman-dreniny niteraka azy hoe:
Tsy ho velona hianao, fa nilaza lainga,
tamin'ny anaran'ny Tompo!
Dia ny ray aman-dreniny niteraka azy ihany
no handefona azy eo am-paminaniany eo.
       4Ary hisy zavatra toy izao amin'izany andro izany:
Ny mpaminany samy ho menatra
ny fahitany avy raha maminany izy;
ary tsy hitafy ny kapaoty volom-biby intsony,
mba handainganany.
       5Hisy hilaza hoe: Tsy mpaminany aho,
fa izaho dia olona mpiasa tany;
satria voavidin'olona hatry ny fony mbola kely aho.
       6Ary hisy hilaza aminy hoe; Ka inona itony ratra amin'ny tànanao itony?
ary hovaliany hoe: Ny nahavoa ahy toy izao dia tao an-tranon'ny sakaizako.
       7Mifohaza, ry sabatra, hamely ny mpiandry ondriko sy hamely ny lehilahy namako! - teny marin'ny Tompon'ny tafika. Kapohy ny mpiandry, hihahafan'ny ondry. Dia hamerina ny tànako ho amin'ny madinika aho. 8Amin'ny tany rehetra, - teny marin'ny Tompon'ny tafika, - ny androatokony haringana ho faty, ary ny ampahatelony sisa, havela ho ao ihany. 9Fa io ampahatelony io hampidiriko ao amin'ny afo, hodioviko toy ny fandio volafotsy, haofana toy ny fanofana volamena. Izy hiantso ny anarako; ary izaho hamaly azy. Izaho hanao hoe: Oloko izy! Ary izy hilaza hoe: Andriamanitro Iaveh! >