Eto ianao : Fandraisana> Baiboly

Epistolan'i Md. Paoly Ho An'ny Romana

TokoVotoatiny
Toko 1 Fiarahabana - Fitiavan'i Paoly ny kristianina ao Roma - Ny tsy nahalalan'ny jentily an'Andriamanitra - Ny nanamelohan'Andriamanitra azy ireo.
Toko 2 Ny tsy fahamarinan'ny Jody koa - Samy hotsaraina araka ny asany, na Jody na jentily - Ny Jody koa nanota - Tsy mahamarina ny Jody ny famorana.
Toko 3 Ny tombo-tsoa ananan'ny Jody - Mila fahamarinana avokoa ny olona rehetra - Ny finoana an'i Jesoa-Kritsy no ahazoana ny fahamarinana.
Toko 4 Ny finoana, fa tsy ny famorana, no nahazoan'i Abrahama ny fahamarinana - Tsy ny asan'ny Lalàna, fa ny herin'ny finoana ihany, no ahazoana ny fahamarinana.
Toko 5 Ny vokatry ny fahamarinana - Adama no nahafaty, fa ny Kristy kosa no nahavelona.
Toko 6 Maty ny amin'ny fahotana izay natao batemy ho amin'ny Kristy - Tsy maintsy ho masina izay ambanin'ny fahasoavana.
Toko 7 Afaka amin'ny Lalàna ny manaraka an'i Jesoa-Kristy - Tsy maintsy ho masina izay ambanin'ny fahasoavana - Masina ny Lalàna nefa nitarika ota ihany - Ny fifanoheran'ny nofo sy ny fanahy.
Toko 8 Jesoa-Kristy no mahafaka antsika - Sambatra izay entin'ny Fanahin'Andriamanitra - Ny toky sy ny fanantenana masina omen'ny Fanahy - Ny itiavan'Andriamanitra ny olom-pinidy.
Toko 9 Fitiavan'i Paoly ny Jody - Ny tena Israely sy taranak'i Abrahama - Ny fifidianan'Andriamanitra ny olona - Ny niantsoana ny jentily noho ny ditran'ny Jody.
Toko 10 Ny Kristy no anton'ny Lalàna - Ny finoana azy no làlam-pamonjena - Nahalala ihany ny Jody, ka tsy manan-kalahatra.
Toko 11 Mba mino ihany ny Jody sasany - Mbola hibebaka ihany ny Jody - Lalina ny fitondran'Andriamanitra!
Toko 12 Samia masina sy miasa, araka ny fanomezam-pahasoavana azony avy - Fifankatiavana - Fihavanana amin'ny olona rehetra.
Toko 13 Maneke ny manam-pahefana - Tiavo ny namana - Ario ny asan'ny maizina.
Toko 14 Tokony tsy hitsara ny malemy finoana - Aza misy manafintohi-nàmana.
Toko 15 Tokony handefitra amin'ny malemy, toraka ny nataon'ny Kristy - Ny antony nanoratan'i Paoly ho an'ny Romana - Ny niasany tao amin'ny jentily.
Toko 16 Ataony tsara laza Febe, anabavy - Veloma madinidinika - Fanalavirana ny mpampisara-tsaina - Famapanaovam-beloma - Famaranan-teny.